วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปิด autorun ใน windows xp และ windows 7 ! ทิป ไวไว ไกล ไวรัส


จากการใช้งาน Flash drive หรือ External HDD ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ปัญหาที่ตามมาคือการแพร่กระจายของ ไวรัส ที่ติดมากับอุปกรณ์เหล่านี้ที่ใช้กับเครื่องนั้นที่เครื่องนี้ที โดย ไวรัสส่วนใหญ่ ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในอุปกรณ์ลักษณะนี้จะอาศัยการทำงานร่วมกับ Autorun ของ Windows ดังนั้น ขั้นตอนง่ายๆในการป้องกันการ Run โปรแกรมของไวรัสที่อาศัยการทำงานของ Autorun ของ Windows คือการปิดบริการ Autorun ของ Windows ไปซะ ซึ่งการปิด Autorun ตามวิธีนี้จะปิดการทำงานของส่วนคือ

    1) ปิด Autorun คือ จะไม่สั่งให้เปิดโปรแกรมที่มีอยู่ใน Flash drive ขึ้นมา(จากคำสั่งในไฟล์ Autorun.inf) ตัวนี้คับสำคัญ เพราะไวรัสส่วนใหญ่อาศํยไฟล์ Autorun.inf ที่เขียนลงใน Flash drive เพื่อเรียกใช้งาน โปรแกรมแกรมไวรัส ขึ้นมาใช้งาน
    2) ปิด Autoplay คือ จะไม่เปิดโปรแกรมจากภายนอกเพื่อที่จะใช้จัดการกับไฟล์ที่อยู่ภายใน Flash drive

ส่วน ข้อแตกต่างระหว่าง Autorun กับ Autoplay ดูต่อที่บทความนี้ครับ คลิก

สำหรับบทความนี้จะนำเสนอการปิด Autorun ของ Windows XP และ Windows 7 ดังต่อไปนี้

การปิด autorun ใน windows xp
1.ไปที่ start menu-->เลือก run...
2.พิมพ์ gpedit.msc -->กด Enter **เพื่อเปิดหน้าต่าง Group Policy

3.เลือก User Configuration --> Administrative Template --> System
4.ที่ System หาไฟล์ชื่อ Turn off auto play แล้วทำการ Double Click

5.จะเจอหน้าต่างของ Turn off auto play Properties เลือก Turn off Autoplay เป็น Enable
  และเลือก Turn off Autoplay on เป็น All drives และกด Ok

6. Restart เครื่อง เป็นอัน เสร็จสินการปิด autorun ของ Windows xpขั้นตอนการปิด autoplay ใน Windows 7
1.ไปที่ start -->ที่ช่อง search พิมพ์ gpedit.msc -->กด Enter **เพื่อเปิดหน้าต่าง Group Policy

2. ที่หน้าต่้าง Local Group Policy Editor ไปที่ User Configuration --> Administrative Templates > Windows Components > Autoplay Policies
3.ที่ Autoplay Policies หาไฟล์ชื่อ Turn off Autoplay แล้วทำการ Double Click

4.ที่หน้าต่างของ Turn off auto play Properties เลือก Turn off Autoplay เป็น Enable
  และเลือก Turn off Autoplay on เป็น All drives และกด Ok

5. Restart เป็นอัน เสร็จสินการปิด autorun ของ Windows 7

ไอทีอัพเดท

บอร์ด Technical Zone พันทิปดอทคอม

ข่าวเกม

วาไรตี้ฮอต