วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ปัญหากับ Microsoft Security Essentials เริ่มใช้งานไม่ได้ | update ไม่ได้
จากบทควมก่อนหน้านี้ผมได้กล่าวถึง Anti virus ตัวหนึ่งชื่อ Microsoft Security Essentials หลายคนติดตั้งไปแล้วเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ หรือว่า Update ไม่ได้..สำหรับบทความนี้ผมจะกล่าวถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว..

สักษณะอาการจากภาพแสดงการทำงานของโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้

จากรูปแสดงการแจ้งเืตือน


สาเหตุึ
สาเหตุสำคัญนั้นอยู่ที่ "Microsoft Antimalware Service" คือ Service ของ Microsoft ไม่ได้เปิดอยู่
แสดง Microsoft Antimalware Service ไม่ได้เปิดใช้งานอยู่


การแก้ไข
การแก้ไขคือเราต้องไปเปิด Service นี้ให้มีการใช้งานปกติ เื่พื่อให้ใช้งานได้ตามปกคติโดย
1. Restart เครื่องไป 1 ที
2. ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด รวมไปถึง Anti virus ด้วย
3. ไปที่ Start menu-->run-->พิมพ์ services.msc-->OK เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Service
เรียกใช้โปรแกรม service.msc4.ในโปรแกรม Service ให้หาคำำว่า Microsoft Antimalware Service เมื่อเจอให้ Double Click ที่ชื่อ จะนำไปสู่หน้าต่าง Microsoft Antimalware Service Properties ที่แทบ General เลือกบุ่ม Start ต่อด้วย OK เพื่อสิ้นสุด
ค้นหาคำว่า Microsoft Antimalware Service

แสดง Microsoft Antimalware Service Properties
เท่านี้ก็ Microsoft Security Essentials กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว

ไอทีอัพเดท

บอร์ด Technical Zone พันทิปดอทคอม

ข่าวเกม

วาไรตี้ฮอต